top of page

Stejné šance pro všechy

Zelení prosazují koncepty spravedlnosti a přerozdělování posilující rovnost uvnitř států i mezi nimi a napříč kontinenty jako jeden ze základních nástrojů k rozvoji demokracie, míru a udržitelného života na Zemi.

Ženy a dívky vpřed

spolupredsedove.png

Česká společnost je v mezinárodním srovnání stále jednou z těch, kde nadále platí, že narodíte-li se jako dívka, společenská očekávání a nastavení norem vás často staví do mnohem složitějších dilemat než muže stejných schopností. Proto podporujeme úsilí o rovnost žen a mužů včetně aktivní podpory všech dostupných opatření, která vedou ke zvýšení podílu žen vpolitických i jiných vedoucích funkcích.

Dobré základní vzdělání má být pro všechny

msenoskola.JPG

Nezáleží na majetku, původu, barvě kůže nebo jiné škatulce. Každé dítě má právo dostat kvalitní základní vzdělání, aby dostalo alespoň jednou stejnou šanci, když to, komu se kdo narodil a jak sám člověk ovlivnit nemůže. V česku jsme od tohoto ideálu bohužel stále daleko, u mnoha dětí nemohl být ve škole rozvinut jejich talent, protože k tomu nedostaly pořádnou šanci.
Tato situace samozřejěm také souvisí s postavením českého školství obecně. Dokud bude prestižnější vydělávat peníze prodejem kdejakého nesmyslu než učit děti, situace se nezmění.

Prioritní podpora původních uhelných regionů

Snímek obrazovky 2020-09-20 v 16.37.26.

Desetiletí vývoje rozevřely nůžky mezi životními vyhlídkami lidí v tradičních uhelných regionech a v centrech obchodu, služeb a moderního průmyslu.
Průmyslové zemědělství podobným způsobem urychlilo stárnutí a vylidňování venkova.
Využijme možností Evropské zelené dohody a nutnosti zásadně změnit hospodářství i v důsledku koronavirové epidemie. Podporujme prioritně regiony, které musí projít největší proměnou. K dosažení udržitelnosti naší ekonomiky bude zapotřebí spousta investic.

Dostupné obecní bydlení ve městech jako alternativa k hypotékám

housing barcelona.png

Třicet let rozvoje soukromého bydlení v Česku dospělo do fáze, kdy lidé, zejména ve větších městech, kteří chtějí bydlet v nájmu nebo zkrátka na hypotéku nikdy neměli a výhledově ani mít nemohou, nacházejí od obcí nebo od státu mnohem méně podpory než je to běžné třeba v Rakousku či Německu. Pro některé skupiny obyvatel, typicky studenty, mladé rodiny s dětmi ale i seniory, či Romy je velmi obtížné, či takřka nemožné svou bytovou situaci na soukromém trhu řešit.

Cest, které ve zmiňovaných sousedních zemích fungují, přitom v Česku je nevyužíváme, je celá řada. Šest kroků pro levnější bydlení v Praze jsme v reakci na koronavirové změny prezentovali v létě 2020.

Stejné šance pro všechny: Issues
bottom of page