top of page
2018_07_23_zeleni_vitek_a_ondrej_1920px_

Máme společné zájmy?

Chceš si pojistit svoji budoucnost?

Chceš bezpečný svět i pro děti tvých dětí?

Chceš, aby každý dostal stejnou šanci?

Chceš, aby co je veřejné, nebylo tajné?

Ocenil/a bys, kdyby politici místo mlžení prostě řešili to, co lidi trápí?

A když mocní pochybí, mají nést následky jako kdokoliv jiný?

Pak máme společné zájmy!

Vít Masare, člen vedení Zelených

Hlavní stránka: Welcome

Podpoř mě pravidelným darem

Tvá podpora v podobě pravidelných darů umožňuje, abych se maximum času mohl věnovat naplno tomu, co umím nejvíc: vedení eko-solidárních politických kampaní a projektů pro naši udržitelnou budoucnost a podpoře kohokoliv, kdo žádá o radu či o pomoc.

Inspiruje mě Bernie Sanders a spousty jeho drobných podporovatelek a podporovatelů.


První cíl, vybrat na obdobu púlůvazku v pražském nezisku, abych měl na tuto práci prostor vedle půlúvazku v Člověku v tísni, se nám společně podařilo splnit!


A jdeme dál!

Příští cíl: Půlka důstojné mzdy v Praze!

Abych mohl spolu s vámi efektivně komunikovat naše priority ven a ovlivňovat maximálně směřování veřejných prostředků v Česku, přihlásil jsem se podruhé do vedení českých Zelených a v lednu 2022 byl zvolen. Po období stabilizace přichází období rozvoje.   


Sbírám proto i díky vám prostředky jak na prosazování konkrétních veřejně prospěšných změn, tak na zintenzivnění mé/naší komunikace směrem k médiím, veřejnosti a voličům během následujících těžkých let, které nás čekají.

Vaše podpora, můj čas k činům!

Rostoucí finanční podpora od jednotlivých dárců, jako jsi ty, je pro mě opět klíčová. Inspiruje k většímu nasazení i další mé kolegyně a kolegy. 

Předem díky za jakýkoliv další pravidelný nebo jednorázový dar!


Hlavní stránka: Get Involved

Vybrané úspěchy

klubovna_edited.jpg
kapesniparcik.jpg
Snímek obrazovky 2021-04-26 v 16.20.57.

Zelená klubovna: Stabilní výdej potravinové pomoci v Praze a zázemí eko-sociální politiky (2022-2023)

Kapesní parčík na místě černé skládky v centru Prahy (2021-2022)

Radikální slevy pro nejchudší v MHD (zatím) v Praze, Liberci a Plzeňském kraji (2020-2023)

Snímek obrazovky 2021-04-23 v 10.50.27.
forum praz sen.jpg
EGP2.jpeg

Záchrana letitého javoru nominovaného na Strom roku 2021 před politiky a bagry (2018-2022)

Koalice Letiště Praha nebourat, nerozšiřovat (2019-2022)

Rezoluce European Green Party  o nutnosti klimatické revize evropské dopravní politiky (2019)

Snímek obrazovky 2021-05-04 v 15.14.11.
malostransketrhy.jpg
magoska.jpg

Plán rozvoje potenciálu okolí stanic metra s prioritou sídlišť (2015-2016)

Zrušení parkoviště, záchrana platanu a pomoc s obnovou trhů na Malostranském náměstí (2015-2020)

Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály (2012)

Hlavní stránka: Produkty

Co prosazuji

Bez velkých cílů není velkých výsledků.

20200823_120643.jpg
teachersfountain.jpg
20200816_194814 (2).jpg
20190914_153228.jpg

Klima k životu, ne k přežívání

Stejné šance pro všechny

Svoboda, Evropa a demokracie

Praha udržitelná a sousedská

Hlavní stránka: Issues
20190425_170632.jpg

Aktuální projekty

Zelená klubovna na náměstí Hrdinů v Praze

Dostupné zázemí pro praktickou ekosociální politiku všeho druhu. Výdej potravinové pomoci Potravinové banky, vzdělávací akce naživo i online, schůzky, workshopy aj.

Slevy pro lidi v hmotné nouzi

Těm, kdo potřebují maximální podporu v hmotné nouzi, nabídněme pomocnou ruku, kde to lze. Systém je krutý. Rezervy tu jsou.

BEZUHLI.CZ

Pojďte přepnout firmy, obce, kraje a nakonec celé Česko na obnovitelné zdroje! Ukončeme poptávku po destruktivní fosilní energii.

55 miliard pro budoucnost nebo do luftu?

Letiště Praha nebourat, nerozšiřovat!

Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě

Investujme do nápravy české krajiny! Nelijme miliardy do kanálu.

15 změn pro budoucnost Prahy

Na mrtvé planetě nebude žádná Praha.

Hlavní stránka: Projekty

Rosteme, buď u toho!

IMG_20200621_160214_resized_20200715_114
Hlavní stránka: Get Involved

Co mám za sebou

OPU.jpg

Finanční krytí pro nevládky pomáhající uprchlíkům (z Ukrajiny) po vypuknutí války, předtím než se rozhoupal stát

V prvních dnech po zahájení války na Ukrajině jsem navázal na úsilí z předchozích měsíců propojit Organizaci pro pomoc uprchlíkům a Člověka v tísni směrem k větší vzájemné spolupráci. V krizových dnech po zahájení války se to povedlo a pro OPU, SIMI a další organizace tak vznikla možnost nouzového finančního krytí rozšiřování  jejich pokročilých aktivit na pomoc uprchlíkům (nejen) z Ukrajiny do doby, než se (snad) rozhoupe stát a kraje.

potravinyv Ankali.png

Nové distribuční místo potravinové pomoci potřebným v Praze

Spolek Potravinová banka dlouhodobě pomáhá redistribuovat potravinovou pomoc nejpotřebnějším v v Česku. V Praze se dlouhodobě potýkal s problémy s lokalitami pro distribuci a koncem roku 2021 musel opustit své hlavní výdejní místo ve vnitřní Praze. Volání o pomoc vedení Prahy dlouho ignorovalo. Lidé přišli na dlouhé týdny o výdejní místo pomoci ve vnitřním městě. Spolu s vámi jsem zprostředkoval nové výdejní místo v klubu Ankali ve Vršovicích, které funguje od 21. 2. 2022. Slouží stovkám domácností seniorek, rodin (samoživitelek) s dětmi, uprchlíků. Podařilo se také pomoct brzkému vzniku dalšího místa poprvé ještě víc v centru.

Snímek obrazovky 2021-04-26 v 16.20.57.

Radikální zlevnění jízdného v MHD pro nejchudší (zatím) v Praze a Liberci po vzoru Německa, Vídně, Paříže nebo Barcelony

Prvním systémovým produktem mé zkušenosti jako terénního sociálního pracovníka byl návrh na zrušení věkového omezení výrazných slev na jízdném pro lidi v hmotné nouzi - ty nejchudší. Inspirace prací Saši Uhlové v sérii Hrdinové kapitalistické práce se protnula s běžnou realitou mých klientů a našimi vazbami do zahraničí. Tématu se chytli kolegové a kolegyně napříč Českem a Prahu, kde změna platí od 1.8. 2021) takto v zavádění  předběhl, a rozsahem překonal díky Josefu Šedlbauerovi Liberec (od 1.7. 2021). 
(2020-2021)

Snímek obrazovky 2021-04-23 v 10.50.27.

Záchrana javoru oceněného titulem Strom hrdina roku 2021

Spolu s Petrem Kučerou a mnoha a mnoha dalšími lidmi se nám od podzimu 2018 do dubna 2021 podařilo zachránit mohutný soliterní javor stříbrný na nábřeží Vltavy. Zdravý strom měl spolu s nenápadným a ledabyle udržovaným parčíkem padnout jako oběť netransparentně připravovaného nesmyslného projektu veřejné investice Prahy 1 ve výši 25-100 milionů Kč.
Namísto toho vznikla petice, kterou online podepsalo přes 5500 lidí, Javorové hlídky, iniciativa Zachraň javor, na koncertu za javor vystoupili manželé Uhlířovi, Jan Burian, Toyota Vangelis nebo Kittchen a tento strom se stal na cca 50 dní na jaře 2021 snad tématem číslo 1 ve vedení Prahy:) 
(2018-2021)

Snímek obrazovky 2020-10-23 v 16.11.48.

Terénní sociální práce / zabydlování pražských rodin s dětmi, které jsou bez domova

Od července 2020 se 3 dny v týdnu věnuji v Člověku v tísni primárně pomoci rodinám a jednotlivcům, kteří jsou ohroženi ztrátou domova nebo jsou rovnou bez domova s minimální šancí si sami pomoct.
Osobní zkušenost s realitou, že, aby se lidé domohli svých práv, musí absolvovat takové administrativní procedury, které by sotva zvládl i zabezpečený člověk, je k nezaplacení. Stejně tak zkušenost sociálních pracovníků v zemi desítky let paralyzované konzervativními politiky.

forum praz sen.jpg

Seminář Fóra pražských senátorů: Rozšíření letiště Praha: Příležitost, či hrozba pro Prahu?

Spoluorganizace semináře se senátorem Václavem Hamplem a Karlem Höferem (2020).

01 Senovazne_180904_00.jpg

Nová místa pro stromy v městském tepelném ostrově Prahy!

Vytvořen manuál na základě průkopnických aktivit z radnice Prahy 1 (2019-2020).

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-10-10%20v%C2%A013.38_edited.png

Týden pro klima 2019

Spolurganizace celostátních aktivit na podporu diskuze o řešeních pro klima.

EGP2.jpeg

Usnesení Evropské strany zelených (EGP) o nutnosti klimatické revize evropské směrnice o mezistátní dopravě

V reakci na falešné námitky zástupce vedení Prahy, že nemůže bránit rozšiřování pražského letiště, protože to nařizuje Brusel, jsem inicioval a na sněmu Evropské strany zelených za účasti řady ministryň, ministrů a členek a členů Europarlamentu prosadil usnesení o nutnosti revize evropské dopravní politiky TEN-T.  (2019)

Snímek obrazovky 2020-10-12 v 11.54.25.

Učitelé za klima

S Miroslavem Peškem jsme iniciovali platformu Učitelé za klima. A funguje! Vzdělávání je ta nejúčinnější zbraň, kterou lze změnit svět!

Snímek obrazovky 2020-10-09 v 21.05.03.

Online interpelace vedení Prahy

Spolu s Tomášem Hnykem jsme dotlačili vedení Prahy po ročním výpadku a nenaplněných slibech obnovit online interpelace vedení Prahy. Ty přitom  fungovaly od roku 2012, kdy jsem s AutoMatem pomáhal jejich spuštění Pražskému fóru (2019-2020).

seminarjadro.jpg

Senátní seminář: Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky v ČR

Spoluorganizace semináře s Edvardem Sequensem, Hankou Konvalinkovou a senátory Orlem, Kosem a Wagenknechtem (2019).

Vincenc_Morstadt_-_Mírohorský_rád_kne

Petřín za to stojí!

Iniciace vzniku souhrnného informačního webu o aktuálním dění, správě a rozvoji Petřína. Web dal do kupy a stará se o něj Filip Lachmann (2019).

Schmolka_edited_edited.jpg

Čestné občanství Prahy 1 pro Marii Schmolkovou

Symbolické připomenutí zapomenuté hrdinky pomoci uprchlíkům před nacismem během celých 30. let. (2019)

Snímek obrazovky 2020-10-09 v 21.46.16.

Rok reformace Prahy 1 z radnice

Po komunálních volbách 2018 se nám se Zelenou pro jedničku podařilo historicky poprvé proniknout do vedení Prahy 1 a alespoň na rok tam spolu s Praha 1 sobě a Piráty narušit mnohaletou hegemonii různých konzervativců, co se roky snaží izolovat obyvatele centra Prahy jak od radnice, tak od zbytku města a mít klid na porcování obecních rozpočtů.
Petr Kučera byl radním pro životní prostředí, IT, úklid a rozvoj hřišť, já jeho poradce, předseda komise pro participaci, člen komisí pro investice, dopravu a veřejný prostor. Troufám si říct, že se radnicí poprvé pohybovala sousloví strategické řízení, občanská participace, otevřená radnice. Do ledna 2020.

Snímek obrazovky 2020-10-12 v 12.48.45.

KPZka Hybernská

Podařilo se s přáteli iniciovat vznik skupiny KPZ na Novém Městě pražském v Hybernské! (2018-2019)

spolupredsedoveZPrahy.jpg

Zvolen spolupředsedou Zelených v Praze

V listopadu 2018, po úspěchu ve volbách na Praze 1, kde jsem byl jedním z našich dvou tahounů a po neúspěchu celopražsky, kde jsem kampani pomáhal ze sedmého místa, a několik týdnů po šokující zprávě Mezivládního klimatického panelu IPCC, jsem kandidoval a byl zvolen do funkce spolupředsedy Zelených v Praze. Můj program spočíval ve vyvinutí maximální snahy o nastavení udržitelné klimatické politiky vedením Prahy, resp. o probuzení zájmu o klimatickou politiku sněmovní opozicí, která je zároveň ve vedení Prahy. Tomu jsem podřídil velkou část následujících měsíců.

rodicovska_edited.jpg

Rodičem na půl úvazku

Prý je nás takových v Česku jen 1% - otců, co jsou alespoň částečně na rodičovské. Tak já taky. Mohli jsme, chtěli jsme, měli jsme štěstí, že to šlo a vyšlo. V Zelených je podpora zapojení otců do výchovy dětí a péče o domácnost normální. Ne, že by to bylo povinné, nebo by to dělala většina párů, ale děje se to určitě častěji. A já za tuto skvělou zkušenost a inspiraci jít do toho MOC děkuji!

pszs vm.jpg

Členství v celostátním předsednictvu Zelených

V lednu 2018 jsem krátce po nalezení nové práce (po první zkušenosti s evidencí na Úřadu práce) a po narození mé dcery podal kandidaturu do sedmičlenného vedení Zelených.
Mým cílem bylo dát do kupy 3 celostátní kampaně a přes ně vrátit Zelené do celostátních médií. To se svým zpsobem povedlo díky kampani Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě (stále běží) reagující jak na sucho, tak na vládní plány s kanálem, díky oživení aktivit kolem ekonomických aspektů jaderné energetiky (na které kolegové později navázali kampaní Nechceme platit za Dukovany) a kampani BEZUHLI.CZ reagující bezprostředně na zprávu IPCC z října 2018. Ve finále vznikla i kampaň čtvrtá, letištní.
Většinu času jsem nicméně trávil starostí o stranické finance a administrativní podporu fundraisingu našich komunálních kampaní. Po dvou letech, v lednu 2020, jsem již funkci neobhajoval. Mj. protože jsem se mezitím nechal zvolit spolupředsedou, lídrem, v Praze.

Snímek obrazovky 2020-10-09 v 17.21.22.

Zachraňme Nemocnici Na Františku

Vyvolání zájmu vedení Prahy o Nemocnici Na Františku a koordinace podpisové akce za vypsání referenda na Praze 1 za její zachování ve veřejném vlastnictví. Díky zájmu vedení Prahy získala Praha 1 strategického partnera, díky sběru podpisů, jenž proběhl rekordně rychle protože během prezidentských voleb, Praha 1 nemohla vedení Prahy a posílenou opozici ignorovat. (2017-2018)

Smejdi017-018-705x564.jpg

Centrum bez šmejdů

Týdenní (z naší strany) nenásilná blokáda nejhorší směnárny v Praze, na Staroměstském náměstí, kde za 1 euro dávali turistům 16 Kč. Podpořil jsem tak legislativní práci Zelených při prosazování regulace směnáren. Nejhorší směnárna zmizela, regulace je také o dost dál. (2017-2018)

svatba s Leo.jpg

Svatba s Leo

Povedlo se! Řekla ANO! V létě 2017 jsme se stali s Leonou manželi!

solaruvplatan.jpg

Záchrana symbolického platanu na Malostranském náměstí

S náměstkyní primátorky Janou Plamínkovou se nám podařilo vyškrtnout záměr kácení symbolického solitérního tzv. "Solařova" platanu z plánů rekonsturkce Malostranského náměstí. Platan, jehož zasazení vyběhal v půli 90. let památkář Miloš Solař jako protiváhu vylidňování centra Prahy a jeho zaplňování auty, a který sázel senátor Martin Mejstřík, chtěli pokácet někteří architekti ze soutěžní komise na rekonsturkci náměstí. Následně vzniklá občansá petice se tak již vlamovala do otevřených dveří. Při pozdějším otevření náměstí pro veřejnost jeho původní káceči paradoxně velmi ocenili jeho stín. (2015)

MS nám.jpg

Vymístění parkoviště z Malostranského náměstí

S tehdejší náměstkyní primátorky Janou Plamínkovou se nám povedlo domanévrovat náměstka pro dopravu Dolínka až do zrušení parkoviště na dolním Malostranském náměstí. Završily se tak roky, které uplynuly od prvního happeningu Honzy "Pupa" Bouchala i aktivita přetavená v roce 2013 do petice za zrušení parkoviště iniciovaná Petrou Kolínskou a realizovaná Zelenými z Prahy 1 resp. Kateřinou Jacques. (2016)

Snímek obrazovky 2021-05-04 v 15.14.11.

Plán rozvoje potenciálu okolí stanic metra s prioritou sídlišť

S Lukášem Vackem a Matějem Stropnickým jako náměstkem primátorky jsme zásadně změnili a prosadili zadání pro analýzu potenicálu interiérů a zejména okolí všech stanic metra v Praze s prioritizací rozvoje na sídlištích. Právě tam, kde žije velká část obyvatel Prahy, jsou stanice přirozenými centry života a přestupními uzly. Výstupem byla a prioritizace prací na 11 vybraných stanicích.
(2015-2016)

reklamasloupy.jpg

Mínus 700 reklam z Pražské památkové rezervace

Prosadili jsme odstranění 700 ks reklamních nosičů ze sloupů trakčního vedení a veřejného osvětlení v centru Prahy a pravidla pro umisťování mimo centrum. Pravidla dali do kupy Martin Špičák a Vlado Fialka z IPRu. Větší regulaci zabránilo ANO.
Z těchto reklam navíc profitovali hlavně přeprodejci ploch a město z nich mělo s vědomím vedení správců majetku jen minimální příjem. (2015-2017)

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-10-10%20v%C2%A016.14_edited.png

Praha číslo 1: Sousedské diskuzní fórum

V reakci na nezájem vedení Prahy 1 o diskuzi s občany a mezi občany jsem v červnu 2015 po vzoru Letenské party založil obdobnou diskuzní skupinu pro řešení dění na Praze 1.

20200922_160415.jpg

Kampus Hybernská

Nalezl jsem místo pro vznik budoucího univerzitního kampusu Univerzity Karlovy: Kampus Hybernská. Tehdejší proděkan FF UK Jan Bičovský a jeho tým se postarali o zbytek. Ať slouží nejen mé Alma mater! (2015)

Snímek obrazovky 2020-10-09 v 21.00.38.

Informační web, důstojná WC a řešení odpadů na pražských náplavkách

Web prazskenaplavky.cz vznikl přímo z našeho podnětu na zlepšení informovanosti mnoha uživatelů a nájemců oblasti pražských náplavek. Ze šuplíku na IPRu jsme rovněž vytáhli projekt z roku 2014 na jehož základě byly oživeny prostory na Hořejším nábřeží a vytvořeny WC, sítě a do budoucna snad i řešení odpadů na všech náplavkách. (2015)

kpb_II.png

Konkurz na Městského správce nábřeží

Prosazení výběrového řízení namísto pouhého jmenování nového Městského správce náplavek, jenž měl čelit mnoha sporům zájemníků. Férovost jeho výběru byla základem pro možnost zhostit se funkce v souladu s Koncepcí pražských břehů. (2015)

01 Senovazne_180904_00.jpg

2025: Praha 1 obytná zóna

Zkoordinoval jsem a vedl participativní tvorbu vize pro Prahu 1 za 10 let. Cílem dokumentu bylo sjednotit o co jde občanům, kteří usilují o změnu neblahé situace způsobené anachronickými metodami vedení Prahy 1. Hlavní body zde:

Návrat stálých obyvatel. Veřejná prostranství jako místa k životu. Otevřená radnice.


Obývat, bydlet, být

Komunikace od slova „komunikovat“ - ne dálnice od slova „daleko“

Veřejné služby pro obyvatele, soukromé pro návštěvníky

Participativní rozhodování, transparentní hospodaření a veřejná správa

strateg_plan.jpg

Program územního rozvoje Prahy 2015 - 2018

Crowdsourceovaná tvorba programového prohlášení v oblasti územního rozvoje Prahy pro roky 2015-2018 s Pražským urbanistickým kroužkem (PUK), Arnikou, AutoMatem, Klubem za Starou Prahu aj. Realizace většiny jeho obsahu.

poradcemMS.jpg

Poradcem Trojkoaličních politiků ve vedení Prahy

Od ledna 2015 do května 2016 jsem stihnul být poradcem náměstka primátorky pro územní rozvoj a územní plán Matěje Stropnického, náměstkyně primátorky pro územní rozvoj, územní plán, žviotní prostředí a infrastrukturu Jany Plamínkové a pro změnu předsedy výboru dopravy Matěje Stropnického. V kontaktu s naším týmem jsem byl nicméně až do konce volebního období.

vize25.png

Vize pro mobilitu a veřejný prostor Prahy 2025

Spoluúčast na tvorbě vizionářského dokumentu, kterým jsme s AutoMatem chtěli posílit debatu o dlouhodobém směřování územního a dopravního plánování Prahy. (2014)

Snímek obrazovky 2020-10-18 v 22.32.33.

Dokončení Bezpečnostních studií na Univerzitě Karlově

Podařilo se mi zakončit magisterské studium oboru Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Během studia jsme se věnovali zejména analýze a vymýšlení možných řešení nesčetných společenských konfliktů a krizí jak z historie, tak zejména ze současnosti s výhledem do budoucna. Obhájil jsem diplomovou práci zaměřenou na vztah mezi bezpečností obyvatel a městskými rozvojovými politikami. Ve městech žije velká část obyvatel planety, tento podíl se stále zvyšuje a to, jakým způsobem se zejména velkoměsta rozvíjí, má dalekosáhlé dopady na každodenní život nás všech.

Snímek obrazovky 2020-10-09 v 18.40.24.

Jednička bez hazardu

Koordinace, vedení a úspěšná realizace podpisové akce za vypsání historicky prvního obecního referenda na Praze 1: Kvůli regulaci hazardu (2013-2014).  dlouhodobé úsilí vyústilo ve schválení definitivní regulace v roce 2020.

bn8_2.jpg

Stěhování na Prahu 1 z politických důvodů

Za roky prožité na Praze 1 vděčím dvěma politikům z tehdejšího vedení místní radnice. Vrcholem různých podrazů, manipulací a lží ze strany tehdejšího starosty Lomeckého a jeho místostarosty Hodka bylo, když mi sdělili, že se se mnou o fungování centra Prahy nebudou bavit, když tam nebydlím. Nu, což. Pokud byl tohle problém, tak jsem jim ho, inspirován Cory Bookerem, vyřešil. A začal jsem pracovat na jejich výměně zevnitř. Další volební období bylo jejich zatím posledním. (2013)

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-10-09%20v%C2%A019.14_edited.png

Nábřeží žije!

Mnohovrstevnatá kampaň za oživení debaty o dopravním režimu na Smetanově nábřeží (a Malé Straně) otevřené primátorem Bémem, za zahájení celoměstské debaty o kvalitě a problémech života na Praze 1, za získání dat z monitorování vývoje dopravní situace po 5ti po sobě jdoucích sobotních dočasných a průběžně modifikovanýc uzavírkách s objízdnou trasou přes Strahovský tunel, resp. Magistrálu. Ve finále jsme se dozvěděli ještě mnohem a mnohem víc. Šílená vyjádření komunálních politiků z vedení Prahy 1 (TOP09 a ČSSD) mě přiměla se na Prahu 1 po vzoru Cory Bookera přestěhovat a čelit jim přímo odsud. (2013)

sumps_scheme.png

Seminář Plány udržitelné mobility

Na půdě Útvaru rozvoje města (dnes IPR) jsme v roce 2013 prezentovali za účasti německého experta Gerda-AxelaAhrense, co to vůbec plány udržitelného mobility jsou a proč by měl takový plán vzniknout i pro Prahu. To se nakonec skutečně stalo. Stáli jsem u začátku.

magoska.jpg

Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály

Vyjednání vícestranného memoranda mezi Prahou 4, 2 a 7 a vedením Prahy za vědomí Prahy 1 o tom, že odmítají "bémovské" plány na tunelování za miliardy pod magistrálou a místo toho preferují povrchové úpravy vedoucí k proměněn osy v novou městskou třídu. Ke klíčové shodě mezi starosty Prahy 4 a 2 z ODS došlo na setkání k řešení volného pobíhání psů. Standardně se spolu moc nebavili. Součástí textu byl rovnou i návrh na realizaci některých rychlých úprav (doplnění přechodů a světelné signalizace). Větší část již po letech funguje.

zastupkosvoboda.jpg

Spoluvedení AutoMatu a role mluvčího pražských neziskovek v oblasti rozvoje města

Mezi lety 2011 a 2014 jsem působil jako člen nejužšího vedení spolku AutoMat a mluvčí jeho watchdogového programu, jenž se nyní nazývá Laboratoř udržitelného urbanismu. Z této pozice jsem se stal i de facto mluvčím pražských neziskovek řešících rozvoj města vůči vedení Prahy. Ostatní zástupci nechtěli nebo nemohli veřejně vystupovat.

DPNK 2012.jpg

Do práce na kole!

Vedení ročníku 2012. Vůbec první ročník 2011 jsem přebíral ve fázi spuštění soutěže.

zmj2011.jpg

Zažít město jinak

Spolupráce na organizaci a rozvoji sousedských slavností Zažít město jinak (2010-2014). V roce 2011 jsme se v AutoMatu dohodli na decentralizaci akce a přenesení většího množství zodpovědnosti na místní koordinátory. Místo 1 lokality tak proměněných zón najednou bylo 11, dnes jich je již mnohonásobně víc po celé republice.

Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-10-09%20v%C2%A020.46_edited.jpg

Pražské cyklojízdy

Vedení, vymýšlení a projednávání pražských cyklojízd od léta 2010 do roku 2012. Každoměsíční cyklojízdy jako malá společenská událost zpravidla spojená s kulturou či podporou vybraného komunitního prostoru, cyklojízdy velké na jaře a na podzim ve velkém stylu, "pro všechny" a plně v součinnosti s policií a Dopravním podnikem v počtu několika tisíc účastníků po vzoru cyklojízd v Budapešti, Vídni.

bakule.jpg

Dokončení Mezinárodních teritoriálních studií na Univerzitě Karlově

Podařilo se mi dokončit bakalářské studium oboru Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia jsme měli možnost seznámit se intenzivně se společenským vývojem zejména euro-severo-amerického prostoru od konce 18. století po současnost. Zvláštní pozornost byla věnována souvislostem dění ve Střední Evropě, ale také hledání příčin příčin rozhodnutí, které vedly k nasměrování historie směrem, kterým se vydala. Absolvoval jsem s bakalářskou prací zkoumající francouzskou reakci na Maďarskou revoluci v roce 1956 a její kontext. Při jejím zpracování jsem totálně podcenil zázemí, které měla franouzská komunistická strana v komunální politice.

padloj.jpg

Pražské pádlojízdy

Po návratu z Francie jsem měl chuť začít vracet lidem kolem sebe, co jsem od nich dřív dostal.
Prvním impulzem byla iniciace pražských Pádlojízd. Inspirovaly mě cyklojízdy Critical Mass, ale také cyklojízdami inspirovaná budapešťská River Mass tamějších veslařů, kteří se takto rozhodli upozornit na skutečnost, že břehy Dunaje již nejsou to, co kdysi a že se od řeky vytratil život v podobě rybářů, plováren apod. V Bretani zase existuje akce 1000 pádel.
Prvotním smyslem akce, zorganizované spolu s Vávrou Hradilkem, bylo podívat se, jaké to vlastně je jezdit na loďce v samém centru Prahy. Věc dřívě kolem Čertovky běžná, ale cca od půlky 90. let dost zapomenutá. Pádlojízdy si po druhém ročníku k mé radosti našly vlastní smysl a pokračují každoročně doteď. Dokonce už jsou i v Českých Budějovicích. (1. v roce 2009)

crit.JPG

Studium ve Francii díky programu Erasmus a členství ČR v EU

Na rozdíl od předešlé generace jsem mohl jet studovat do zahraničí. Klidně na Západ, relativně snadno. Zvolil jsem Francii, francouzsky jsem se ostatně dlouho učil a vytkl si cíl, že vysokou školu využiju mj. k tomu, abych francouzštinu prostě aktivně ovládal. Náhoda mě dostala podobně jako dříve Petra Čecha nebo Vladimíra Mertu do Rennes v Bretagni, partnerského města Brna, které se dlouhodobě pyšní jednou z nejvyšších kvalit života ve Francii. Byla to škola života a vytržení z české každodennosti. Za celý rok se v místním tisku o Česku, které zrovna řešilo evropské předsednictví, psalo možná dvakrát.
Na místním Sciences Po jsem se krom poznávání francouzských reálií zaměřil na to, co jsme doma neměli: studium dědictví kolonialismu a související migrace.
I díky zapojení se do sportovních aktivit s místními jsem, myslím, řadě nových přátel rozšířil pozitivně obzory o Česku a jeho obyvatelích. (2008-2009)

Hlavní stránka: Produkty
bottom of page